Författarporträtt

Stina Jackson fångar ensamhetens universella klang

Redaktionen 25 oktober 2023

När man läser Stina Jacksons böcker, är det svårt att inte upptäcka de starka banden mellan hennes egna upplevelser och de fiktiva världar hon skapar. Så också i hennes senaste roman, Förinta världen ikväll.

Stina Jackson Förinta världen ikväll

Efter framgångarna med de relationsbaserade spänningsromanerna Silvervägen och Ödesmark är Stina Jackson tillbaka med en ny roman som på många sätt skiljer sig från de tidigare – men samtidigt har en ton och ett språk som de som läst henne väl känner igen. I Förinta världen ikväll utspelar sig dessutom handelingen för första gången i båda hennes länder: Sverige där hon växte upp och USA där hon bor sedan många år tillbaka.

– Jag bottnar ju i väldigt mycket av det jag skriver om, i upplevelser, erfarenheter, och jag kan definitivt identifiera mig med alla mina gestalter på olika sätt, säger Stina Jackson men förklarar sedan att hon alltid under skrivprocessens gång försöker jag kliva ut ur mig själv och in i något okänt och nytt.

– Skrivandet är väldigt mycket ett slags famlande och trevande för mig.

Platsen är nyckeln 

Från det storslagna landskapet i Västerbotten till det pulserande hjärtat av USA, bär Stina Jacksons berättelser på en kraftfull känsla av plats, nuet.

– Platsen är nyckeln till många av våra gåtor och det är därför landskapet får vara ett levande väsen i sin egen rätt när jag skriver. Jag låter platsen ta plats, helt enkelt.

Hennes egen bakgrund i Västerbotten spelar en viktig roll i hennes berättelser.

– Under de senaste åren har jag funnit en trygghet i att luta mig mot mitt västerbottniska arv och dra styrka från alla de fantastiska författare som kommit före, berättar hon.

Starka kvinnor är centrala

Stina Jackson har också en stark förmåga att skildra kvinnor i sina böcker, kvinnor som ofta speglar handlingskraftiga, komplexa individer i hennes eget liv. En representation hon själv ser som central

– Mamman Ewa i Förinta världen ikväll är en väldigt ängslig person på många sätt, men trots detta vågar hon bryta gamla invanda mönster under berättelsens gång.

Med sina erfarenheter från både Sverige och USA har Stina jackson en unik insikt i båda kulturerna.

– Jag har snart bott i USA lika länge som jag någonsin bodde i Sverige. Jag tror att min kluvna identitet är båda en utmaning och en styrka. Förinta världen ikväll är en berättelse om en svensk kvinna och en amerikansk man som vid första anblick ter sig så olika, men som sedan visar sig ha så otroligt mycket gemensamt.

Låt inspirerade titeln

Förinta världen ikväll. Titeln är ödesmättad och dramatisk, precis som den överhängande känslan av någon sorts fara och hot som Stina Jackson är så bra på att skriv fram. Hur kom bokens titel till?

– Titeln kom till mig från en låtrad av bandet Hole där Courtney Love sjunger: He’s so cold he will ruin the world tonight. Det låter som något som Matilda i romanen skulle säga eller skriva.

Köp boken

Förinta världen ikväll

Stina Jackson 269 kr 269 kr

Läs också

Stina Jackson om romanen Ödesmark

Våra bästa tips för bokcirkeln

Kulturkvinnans bästa boktips