1. Personuppgiftsansvarig organisation

      Bonniers Bokklubbar är en del av Bonnierförlagen AB (org.nr 556023-8445), som i sin tur ingår i koncernen Bonnier AB. Bonnierförlagen AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Information om hur du kontaktar oss hittar du här.

      Klagomål gällande behandling av personuppgifter: Om du har klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter kontakta tillsynsmyndigheten direkt via integritetsskyddsmyndigheten https://www.imy.se/