1. Avsluta ditt medlemskap

      Om du vill lämna bokklubben kan du kontakta kundservice. Om du har ett köpåtagande kopplat till ditt medlemskap, behöver du ha uppfyllt ditt åtagande för att kunna avsluta medlemskapet. (Se punkt 1.5.)