1. Inkassoavgift

      I det fall en faktura med påminnelse inte betalas i tid övergår ärendet till Inkasso med en inkassoavgift på f.n. 180 kronor.